[mp_row] [mp_span col="12"]
 • Den gode dagen
  Senioromsorg setter sammen grupper med utgangspunkt i deltakernes alder, interesser og funksjonsbilde. Deretter tilrettelegger vi aktiviteter slik at de kan bruke tiden sin på det de trives med og har lyst til å gjøre.   Vi lager...
  les mer
 • Pårørende
  Senioromsorg gir avlastning, og målet er at pårørende skal oppleve at deres kjære har glade og innholdsrike dager innenfor trygge rammer. Deltakerne kan selv velge hvor mange ganger i uken de ønsker å delta. Vi holder til...
  les mer
 • Våre tjenester
  Mennesker som trives, er i aktivitet. De deltar i sosiale fellesskap og er integrert i samfunnet på sine egne premisser. Når vi blir eldre og spesielt om man rammes av demens, blir mange isolerte og mister den...
  les mer

Om oss

Senioromsorg er en avdeling i Bemanningsbyraaet Norge AS. Både ledelse og de som er ansettes i Senioromsorg har erfaring fra arbeid med eldre, personer med demens og pårørende.

Les mer om oss

Ta kontakt

Er du pårørende som ønsker å høre mer?

Jobber du i en kommune som trenger flere avlastningstilbud?

Ta gjerne kontakt

De main areas support regarding career questions and hausarbeiten schreiben lassen job opportunities for spouses or partners of newly appointed professors, top scientists or young researchers.