Om oss

Senioromsorg er en avdeling i Bemanningsbyraaet Norge AS

Menn_ute

Både ledelse og de som er ansettes i Senioromsorg  har erfaring fra arbeid med eldre, personer med demens og pårørende.

Bakgrunnen for å starte Senioromsorg er basert på hva som står i Demensplan 2015:

  • At Demens er en av de største utfordringene for Helse og omsorgsektoren fremover
  • At mange pårørende og familier påvirkes og trenger fleksible  og trygge avlastningstilbud
  • At våre erfaringer med å bemanne til ulike stillinger som en profesjonell aktør  gjør oss til en positiv bidragsyter kombinert  med offentlige og frivillige  tilbud

Private personer kan få ekstra avlastningstilbud hos Senioromsorg. Vi er gjerne en samarbeidspartner for kommuner som ønsker fleksible Dagaktivitetstilbud eller annen avlastning  for sine innbyggere.

Senioromsorg vil  forholde seg til de krav og retningslinjer som myndighetene anbefaler for slik virksomhet.

Flexible scheduling, self-paced study, and credit-recovery programs are options at the district's two continuation schools, which is what california calls alternative schools online free homework help specifically aimed at troubled students.