Pårørende

Senioromsorg gir avlastning, og målet er at pårørende skal oppleve at deres kjære har glade og innholdsrike dager innenfor trygge rammer.

Deltakerne kan selv velge hvor mange ganger i uken de ønsker å delta. Vi holder til i nærmiljøet, og tilbyr transport til og fra hjemmet til alle som ønsker det.

Vi er fleksible mht. tilbud og aktiviteter, men stabile når det gjelder personale.

God dialog med pårørende sikres gjennom

  • En personlig loggbok der beskjeder formidles
  • Facebook-grupper der aktivitetene våre kan følges
  • En sms-ordning der vi bekrefter avtalt henting/levering
  • Samtalegrupper for erfaringsutveksling

«Jeg liker å gå på tur»

Olav (82)

Academic skills though the students are not at grade https://writemyessay4me.org/ level, most of them have some academic skills.

Comments are closed.