Våre tjenester

Mennesker som trives, er i aktivitet. De deltar i sosiale fellesskap og er integrert i samfunnet på sine egne premisser.

Når vi blir eldre og spesielt om man rammes av demens, blir mange isolerte og mister den stimulering som ligger i kontakt med andre.

Dette er en krevende situasjon også for nær familie. Mange pårørende føler at de kommer til kort og det er ikke alltid enkelt å forene med hensynet til jobb og egne barn og barnebarn. Det er heller ikke enkelt å ha døgnkontinuerlig omsorgsansvar for ektefelle eller samboer.

Med utgangspunkt i myndighetenes Demensplan 2015 er Senioromsorgs mål å bidra til «Den gode dagen» for personer med demens og eldre med behov for sosial kontakt.

 

«Pappa har blitt lysere til sinns.»

Torgeir (55)

The $92 million agreement envisions teachers holding classes on six of their non-instructional planning research paper writing service days.

Comments are closed.